Program Skrzydła „Caritas”

 

„bo każde dziecko potrzebuje skrzydeł…..”

 

Dziękuję swoim pracownikom, którzy w sposób pełny zaangażowania i całkowicie bezinteresowny pomogli rodzinom z terenu Gminy Biskupice dopełnić wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem rodzin do Programu Skrzydła organizowanego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Otrzymanie wsparcia z Programu Skrzydła daje możliwość zwiększenia szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów. Do programu „Skrzydła” wybierane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, najczęściej dotkniętych dodatkowym problemem (śmierć, niepełnosprawność, choroba lub odejście jednego z rodziców, niepełnosprawność albo choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Wielką radością napawa mnie fakt, iż poprzez otwartość serca naszych pracowników oraz ich zaangażowanie, udało się pomóc kilku rodzinom z naszej gminy. Żywię, więc szczerą nadzieję, iż otrzymane środki pomogą rodzicom spełniać marzenia swoich dzieci, umożliwią ich samorozwój i dodadzą skrzydeł.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach

Konrad Szczelina

 

 

 

https://krakowcaritas.pl/akcje-projekty/program-skrzydla/

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”

(Jan Paweł II)