07.02.2024

INFORMACJA

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Biskupice, informuje, iż osoby doznające przemocy mogą liczyć na wsparcie i pomoc: psychologa, prawnika, pracownika socjalnego.

W Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach działa Punk Informacyjno -Konsultacyjny, gdzie można uzyskać porady ze specjalistami osobiście lub za pomocą rozmów telefonicznych:

 

Konsultacje i pomoc psychologiczna;

w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 08.00 - 12.00

w drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 08.00 -11.00

 

Konsultacje i pomoc prawna;      

we wtorek

w godz. 09.00 – 11.00

we czwartek

w godz. 09.00 – 11.30

 

Konsultacje i pomoc socjalna

w godzinach pracy Ośrodka

 

pod  numerem telefonu /12/ 250-65-11

 

 

 

 

Sporządziła:
Ewelina Pawlik
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice