Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośrednio do domów osobom dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Dotacja na rok 2023 wyniesie:

Na podstawie umowy nr 6/OPS/D/2023 z dnia 06.02.2023 r. oraz aneksu nr 2/2023 z dnia 08.09.2023 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 40 148,00 zł

Prognozowana całkowita wartość zadania: 70 928,00 zł

Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośrednio do domów osobom dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Dotacja na rok 2023 wyniesie:

Na podstawie umowy nr 6/OPS/D/2023 z dnia 06.02.2023 r. oraz aneksu nr 1/2023 z dnia 10.07.2023 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 37 352,00 zł

Prognozowana całkowita wartość zadania: 70 883,00 zł

Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośrednio do domów osobom dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Dotacja na rok 2023 wyniesie:

Na podstawie umowy nr 6/OPS/D/2023 z dnia 06.02.2023

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 29 952,00 zł

Prognozowana całkowita wartość zadania: 122 360,00 zł

Wysokość środków finansowych w ciągu roku może ulegać zmianom – w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni.