Wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach uzyskanych środków z Funduszu Pracy

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

 

Na podstawie umowy nr 6/AR/FP/2021 z dnia 16.12.2021 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:     2 000,00  zł

Planowana całkowita wartość zadania:            7 275,94  zł