Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/256/2572

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/163