Polityka prywatności/cookies witryny internetowej

Szanując prywatność osób odwiedzających stronę, stosuje się niniejszą Politykę, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych użytkowników.

Zbieranie danych

Podczas wizyt na naszych stronach internetowych, mogą być zbierane dane o odwiedzających. Dane te gromadzone są automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera (logach) i mogą zawierać informacje:

  • zapytania HTTP kierowane do serwera www,
  • publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają zasoby,
  • adresy URL przeglądanych zasobów,
  • czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi (klient-serwer),
  • informacje o użytej przez użytkownika przeglądarce, zmienne sesyjne oraz inne dane zidentyfikowane przez protokół HTTP,
  • adres www strony poprzednio odwiedzanej,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas transakcji HTTP.

Wykorzystanie danych gromadzonych automatycznie

Administrator strony zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach serwera:

  • nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze witryny,
  • nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz głównymi administratorami witryn.
  • mogą być wykorzystywane do prowadzenia statystyk wydajnościowych, wspomagających administrowanie witrynami. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny

Zbieranie i wykorzystanie imiennych danych osobowych

Nasza witryna internetowa nie zbiera i nie przechowuje żadnych imiennych danych osobowych, zwłaszcza danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło itp. Strona nie posiada możliwości rejestracji i logowania użytkowników, ani też danych zbieranych za pośrednictwem formularzy.  Strona nie posiada możliwości zapisywania się na wydarzenia, newslettery itp.