INFORMACJA

W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

na okres zasiłkowy 2023/2024

 

Od dnia 1 sierpnia 2023r. w siedzibie w Trąbkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2023/2024.

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023r.

- od dnia 1 września do dnia 31 października 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023r.

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2024r.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych można pobrać i złożyć w siedzibie w Trąbkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach w dowolnym dla siebie terminie od 1 sierpnia, w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:30.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych można uzyskać w siedzibie w Trąbkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach w pokoju nr 1 II piętro świadczenia rodzinne ( budynek remizy OSP w Trąbkach ).

W celu osobistego kontaktu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zaprasza  w poniedziałki w godz. 14.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00: w Krakowie  - Plac Na Stawach 3, w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52, w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9.

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 ze zm.) do finansowania świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach publicznych. Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.