W dniu 4 grudnia 2023r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa w czasie wykonywania swoich obowiązków przeszli kilkugodzinne szkolenie

Bezpieczeństwo pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowym z elementami samoobrony”.

Głównymi wątkami szkolenia były takie tematy jak: aspekty prawne gwarantujące bezpieczeństwo pracownikowi socjalnemu (rejestracja działań (filmowanie, nagrywanie) podejmowanych przez pracownika socjalnego, zasady współpracy ze służbami porządkowymi i organami ścigania, pracownik socjalny w kontakcie z trudnym klientem. A także część praktyczna (szkolenie technik samoobrony + treningi utrwalające)

Dziękujemy Panu trenerowi oraz Firmie Nowy Horyzonty za przekazaną wiedzę teoretyczną oraz bardzo ciekawe ćwiczenia praktyczne.