Uprzejmie informujemy, iż każdy czwartek miesiąca w Referacie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach jest dniem wewnętrznym (bez przyjmowania stron) zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach Nr 8/2023 z dnia 2 listopada 2023r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach.