W dniu 05.09.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach odbyło się spotkanie Kierownika GOPS Biskupice z członkami Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej gminy Biskupice. Spotkanie było odpowiedzią na zaproszenie wystosowane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach Pana Konrada Szczelinę do członków Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej gminy Biskupice. Głównymi tematami spotkania były takie kwestie jak:

 1. GOPS - bieżące sprawy. Omówienie zadań zrealizowanych przez GOPS w roku 2022r. oraz 2023r. Przedstawienie przez Kierownika wyzwań i trudności jakie stoją przed Ośrodkiem w realizacji codziennych zadań. Nakreślenie zmian w katalogu usług świadczonych przez tutejszy Ośrodek.
 2. Wyzwania i oczekiwania w związku z wejściem w życie ustawy o przemocy domowej.
  Przeanalizowano jak wygląda mechanizm przemocy domowej i gdzie ofiary mogą szukać pomocy.
 3. GOPS lub CUS. Zwiększenie świadomości w temacie zachodzących zmian w funkcjonowaniu GOPSów, przekształcanie Ośrodków są w Centra Usług Społecznych zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818).
 4. Problemy związane z alkoholem na terenie Gminy Biskupice.
 5. Problemy związane z ubóstwem w Gminie Biskupice.
 6. Rola radnych w udzielaniu wsparcia w zakresie pomocy społecznej. Wspólne omówienie największych problemów i trudnych zagadnień w celu nakreślenia priorytetów przyszłej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biskupice.

Został ustalony kolejny termin spotkania na 3 października 2023r. godz. 14.00.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Pani Ładyga Dorota - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 2. Pani Anna Klima - Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 3. Pani Lucyna Ciastoń – członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 4. Pani Ewa Kurzawa – członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 5. Pan Konrad Szczelina – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach.
 6. Pani Maria Miękina – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach.