Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zaprasza do składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024, od 1 września do 15 września 2023r oraz wnioski o stypendium dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2023r. w siedzibie tutejszego ośrodka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12 284 09 23 lub w zakładce "Stypendia szkolne"