Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą wraz z rodzicami na DNI OTWARTE 22 kwietnia i 3 czerwca 2023 r.

Jako największa w województwie małopolskim placówka kształcąca osoby niewidome i słabowidzące obejmujemy edukacją i rewalidacją dzieci i młodzież od urodzenia do dorosłości.

W tym dniu zaprezentujemy Państwu nasze szkoły i zawody w jakich kształcimy, rodzaje zajęć rewalidacyjnych, internat oraz ofertę Szkoły Muzycznej. Zapraszamy na konsultacje ze specjalistami i rozmowy z dyrekcją.

 

Informacja oraz zapisy pod numerem telefonu: 12 267 44 20

Plakat

Plakat UA