Home

"Proaktywnie w przyszłość"

 


GALICYJSKI PAKT SAMORZĄDOWY „KOMPAS” w partnerstwie z Firmą Szkoleniową MAESTRA – MAŁGORZATA SANECKA zapraszają do udziału w projekcie:

PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ! NR RPMP.09.01.02-12-0255/17

Projekt realizowany jest od 01.05.2018-30.04.2019

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • pomoc psychologa diagnosty i doradcy zawodowego w ustaleniu indywidualnej ścieżki rozwoju,
  • wsparcie psychologiczne - poradnictwo psychologiczne: indywidualne, grupowe i rodzinne.
  • wsparcie pośrednika pracy oraz trenera zatrudnienia wspieranego,
  • poradnictwo prawne,
  • warsztaty poruszania się po rynku pracy i kompetencji i umiejętności społecznych,
  • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu, których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,60 zł/godz. netto, tj. około 531,00 zł netto za szkolenie), certyfikat
  • płatne staże zawodowe (6-cio miesięczne)

Ponadto oferujemy:

  • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach/stażach,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć.

Oferowana pomoc dla uczestników projektu jest całkowicie bezpłatna.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

ULOTKA

 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader