Home

Aktualności

Spis treści
Aktualności
Strona 2
Wszystkie strony

 


 

Informacja

 

 

Zatrudnię pracownika socjalnego z doświadczeniem

 

 

Do głównych zadań pracownika socjalnego należeć będzie praca socjalna oraz realizacja zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, praca w systemie POMOST.

Szczegółowe informację pod numerem telefonu (12) 284-09-23.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Biskupicach

Grażyna Kaszowska

 


 

 

Informacja

 

ALERT - „ZIMA”

 

Ze względu na zbliżający się okres zimy i perspektywy występowania trudnych warunków atmosferycznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zwraca się z Apelem do mieszkańców Gminy Biskupice, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację naszych mieszkańców ( osób, rodzin) będących w podeszłym wieku, samotnych ubogich przewlekle chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych - co do których niezbędne jest uruchomienie pomocy opiekuńczej lub instytucjonalnej ze względu na ich trudną sytuację oraz niezaradność życiową.

Prosimy także zwrócenie uwagi na sytuację osób będących w stanie zagrożenia życia ze względu na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych - w ramach wzajemnych sąsiedzkich relacji a także realizacji zadań ustawowych.

 

W razie powzięcia informacji o środowiskach wymagających interwencji , pomocy lub opieki prosimy o kontakt z instytucjami;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach; tel; 12 250-65-11.

Praktyka Lekarzy Rodzinnych w Trąbkach; 12  250-06-70

Przychodnia Lekarska Diamed Trąbki 430, tel. 12  346 -12- 90

Policja; 12  250-40-07

Pogotowie Ratunkowe nr alarmowy; 112

 


 

Informacja 

baner-v-nab-r-dcb-kom-1496151675

VI  NABÓR przedłużony do dn.22.09.2017 r.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że realizuje Projekt „Dobry Czas na Biznes – DCB - KOM” przy współpracy z jednostkami samorządowymi oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Projekt przewiduje udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom powyżej 30-go roku życia, bezrobotnych i nieaktywnym zawodowo (również z tytułem do emerytury/renty), przez okres poprzednich 12 m-cy nie mających zamkniętej ani zawieszonej działalności gospodarczej, należącym do co najmniej jednej z grup:

a) powyżej 50 roku życia,

b) długotrwale bezrobotnych,

c) z niepełnosprawnościami,

d) o niskich kwalifikacjach,

e) kobiet.

W ramach Projektu „Dobry Czas na Biznes – DCB” przyznawana jest dotacja do ok.25 tys. Nieodłącznym  elementem Projektu jest pakiet bezpłatnych szkoleń i konsultacji z zakresu kluczowych zagadnień zarządzania własnym biznesem, prawa, przedsiębiorczości, oraz marketingu. Przyszły przedsiębiorca może również liczyć na wsparcie doradców zawodowych i biznesowych przez pierwszy rok działalności. Szczegóły dotyczące Projektu „Dobry Czas na Biznes – DCB” znajdą Państwo na stronie http://www.marr.pl/projekty/

Pierwszy nabór trwa, a kolejne cztery będą odbywać się co dwa miesiące.

ZAPRASZAMY do Powiatowego Punktu Informacyjnego w Wieliczce przy ul. Sikorskiego 5 tel.12 617 99 89, 785 056 878!!!

 


Informacja

 

plakat-tarn centr kadr bia-gosp-2-1

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki”


Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki realizowanego w ramach Działania 10.02, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018.

W ramach projektu możesz skorzystać z:

  • 4 – miesięcznego płatnego stażu zawodowego (1200 zł brutto/osobę)
  • Zwrotu kosztów dojazdu na staż (100 zł/ m-c dla uczestnika)
  • Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych tj.:
      - prawo jazdy kat. B,
      - w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
      - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Warsztatów z zakresu makijażu i stylizacji paznokci.
  • Doradztwa zawodowego (gdzie wykwalifikowani pracownicy pomogą Ci stworzyć m.in. Twój indywidualny plan ścieżki zawodowej)

Do projektu zapraszamy uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, a w szczególności obecnych jak i nowych słuchaczy CE SIGMA TARNÓW.


Zgłoś się już teraz – rekrutacja trwa! Aby dowiedzieć się, jak dołączyć do projektu skontaktuj się z CE SIGMA :
Tel. 730 130 855
https://www.facebook.com/ce.sigma/

 

 Informacja

komp plakat -a2 15 02 2014-732x1024

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. Aktywni – Kompetentni – Samodzielni.

czytaj więcej...


 

Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach

zaprasza

do udziału w projekcie socjalnym

pn. „Cztery Pory Roku”

rozszerzenie działań w zakresie pracy socjalnej

poprzez edukację

i profilaktykę środowiska lokalnego.

 

Czas trwania : III -IX 2017r.

W ramach projektu przewidujemy:

Szkołę dla Rodziców” - dzieci w wieku przedszkolnym

Szkołę dla Rodziców” - dzieci w wieku szkolnym

oraz

szkolenia, warsztaty, prelekcje, dyżury

dla trzech grup wiekowych:

  • rodziców/opiekunów,

  • seniorów,

  • chorzy i osoby opiekujące się nimi w domu

Rekrutacja do projektu ciągła.

Rekrutacja do udziału w „Szkole dla Rodziców” ; 01.03 – 20.03.2017r.

Zapisy telefonicznie :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach: tel .12 250 65 11

- Świetlica środowiskowa „NASZE ŚWIATEŁKO” w Jawczycach: tel. 12 250 62 13

- Świetlica w Szczygłowie: tel. 12 250 06 51

 


Informacja

 

Dzięki 500 plus

500

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek.

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

 

więcej...

 


 

Informacja

 

500Od dnia 1 kwietnia 2016r. rodzice i  opiekunowie prawni i faktyczni dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

czytaj więcej...

 


 

Rodzina 500+

 

500

W dniu 17 lutego 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określająca założenia i procedury programu „Rodzina 500+”. Składanie wniosków możliwe będzie od 1 kwietnia 2016 r.

 

 

 czytaj więcej

 


 

 Poprawiony: piątek, 18 maja 2018 08:20  

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader