Home

Aktualności

Spis treści
Aktualności
Strona 2
Wszystkie strony

 


 

Informacja

 

Trąbki 16 styczeń 2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający , Gmina Biskupice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach , Trąbki 340 zawiadamia ,że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych , które ze względu na wiek , chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwieniu podstawowych spraw życiowych , rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych , przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób ,.

W związku z powyższym Zamawiający informuje , że :

Wybrano ofertę , złożoną przez :

- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

32-310 Klucze ul.Bolesławska 23

Uzasadnienie wyboru :

Oferta spełnia wymagania ujęte w zapytaniu ofertowym. Ze względu na fakt, że do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta podjęto decyzję o akceptacji zaproponowanej ceny.

 


 

Informacja

 

Przycisk Sieci Życia – Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej oferuje możliwość korzystania z działań prowadzonej przez sztab Sieci Życia.

Sieć Życia jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, czy napad), poprzez wciśnięcie przycisku uruchomić automatyczne, natychmiastowe wezwanie pomocy.

Z sieci naszej można korzystać przy pomocy komórkowego lub stacjonarnego aparatu telefonicznego. Można też wykorzystywać do tego celu profesjonalne centrale alarmowe, a także występujące na rynku różne urządzenia dedykowane dla seniorów (różnego rodzaju opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.).

Z przycisku Sieci Życia® w telefonie korzysta się bezpłatnie. Nasze działania utrzymujemy ze składek członkowskich, wysokość składek jest dobrowolnie deklarowana przez użytkowników sieci.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.ratownictwo.org

 przycisk

 

Informacja

 

logo fe rp i ue

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
Wincentego Pola 20a, 32-020 Wieliczka
Telefon: 505 006 665


W Wieliczce powstało miejsce, w którym każda dorosła osoba, która przeżywa kryzys psychiczny może bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne, społeczne oraz psychiatryczne. Wystarczy, że zamieszkuje jedną z gmin powiatu wielickiego (Gdów, Biskupice, Niepołomice, Kłaj oraz Wieliczka).

czytaj więcej...

 


 

Informacja

 

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż od dnia 10.08.2018 roku przyjmować będzie zgłoszenia w ramach II naboru do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM 2” Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00 w Powiatowym Puncie Informacyjnym MARR S.A. przy ul. Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka, tel. 12 617 99 89, 785 056 878

 

 

dcb kom 750x550

 czytaj więcej...

 


 

Informacja

 

ulotka

czytaj więcej...

 


Informacja

 

ALERT - „ZIMA”

 

Ze względu na zbliżający się okres zimy i perspektywy występowania trudnych warunków atmosferycznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zwraca się z Apelem do mieszkańców Gminy Biskupice, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację naszych mieszkańców ( osób, rodzin) będących w podeszłym wieku, samotnych ubogich przewlekle chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych - co do których niezbędne jest uruchomienie pomocy opiekuńczej lub instytucjonalnej ze względu na ich trudną sytuację oraz niezaradność życiową.

Prosimy także zwrócenie uwagi na sytuację osób będących w stanie zagrożenia życia ze względu na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych - w ramach wzajemnych sąsiedzkich relacji a także realizacji zadań ustawowych.

 

W razie powzięcia informacji o środowiskach wymagających interwencji , pomocy lub opieki prosimy o kontakt z instytucjami;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach; tel; 12 250-65-11.

Praktyka Lekarzy Rodzinnych w Trąbkach; 12  250-06-70

Przychodnia Lekarska Diamed Trąbki 430, tel. 12  346 -12- 90

Policja; 12  250-40-07

Pogotowie Ratunkowe nr alarmowy; 112


Informacja

 

plakat-tarn centr kadr bia-gosp-2-1

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki”


Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki realizowanego w ramach Działania 10.02, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018.

W ramach projektu możesz skorzystać z:

  • 4 – miesięcznego płatnego stażu zawodowego (1200 zł brutto/osobę)
  • Zwrotu kosztów dojazdu na staż (100 zł/ m-c dla uczestnika)
  • Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych tj.:
      - prawo jazdy kat. B,
      - w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
      - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Warsztatów z zakresu makijażu i stylizacji paznokci.
  • Doradztwa zawodowego (gdzie wykwalifikowani pracownicy pomogą Ci stworzyć m.in. Twój indywidualny plan ścieżki zawodowej)

Do projektu zapraszamy uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, a w szczególności obecnych jak i nowych słuchaczy CE SIGMA TARNÓW.


Zgłoś się już teraz – rekrutacja trwa! Aby dowiedzieć się, jak dołączyć do projektu skontaktuj się z CE SIGMA :
Tel. 730 130 855
https://www.facebook.com/ce.sigma/

 

 Informacja

komp plakat -a2 15 02 2014-732x1024

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. Aktywni – Kompetentni – Samodzielni.

czytaj więcej...

 


Informacja

 

Dzięki 500 plus

500

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek.

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

 

więcej...

 


 

Informacja

 

500Od dnia 1 kwietnia 2016r. rodzice i  opiekunowie prawni i faktyczni dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

czytaj więcej...

 


 

Rodzina 500+

 

500

W dniu 17 lutego 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określająca założenia i procedury programu „Rodzina 500+”. Składanie wniosków możliwe będzie od 1 kwietnia 2016 r.

 

 

 czytaj więcej

 


 

 Poprawiony: środa, 08 maja 2019 08:47  

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader