Poniżej informacje opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną.

Materiały przedstawiają podstawowe informacje dotyczące zagrożeniem handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii "Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi" zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

- wersja polska: https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

- wersja ukraińska: https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

- polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki): https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

- angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki): https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine