Szanowni mieszkańcy gminy Biskupice,i nformujemy o uruchomieniu naboru wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego.

Dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa osoba uprawniona do dodatku węglowego:

  1. W formie papierowej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach w godzinach:
  • poniedziałek 8:00–17:00,
  • wtorek – czwartek 7:30–15:30,
  • piątek 7:30–14:30.
  1. W formie papierowej do Urzędu Gminy Biskupicach w godzinach:
  • poniedziałek 8:00–17:00,
  • wtorek – czwartek 7:30–15:30,
  • piątek 7:30–14:30.

Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie i podpisanie wniosku!

  1. Za pośrednictwem EPUAP: /gopsbiskupice/SkrytkaESPprosimy podpisać załącznik z wnioskiem podpisem kwalifikowanym.

Informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku urząd przekazuje wnioskodawcy telefonicznie lub wiadomością e-mail (podane we wniosku).

 

Wniosek do pobrania poniżej lub w zakładce "DO POBRANIA"

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego