Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można już składać w Urzędzie Gminy Biskupice oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach.

Wniosek o wypłatę dodatku będzie można złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wzór wniosku dostępny jest w zakładce "do pobrania"

 

 

Treść Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dostępna jest pod następującym adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1967

Treść Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1974