Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zaprasza do składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023, od 1 września do 15 września 2022r oraz wnioski o stypendium dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2022r. w siedzibie tutejszego ośrodka.