Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Rozporządzenie wraz z wzorem wniosku można pobrać poniżej:

1. Wniosek o dodatek węglowy

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

3. Klauzula informacyjna - dodatek węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach