OGŁOSZENIE

USŁUGI OPIEKUŃCZE

UMOWA ZLECENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Biskupice – umowa zlecenie.

Wymagania zleceniodawcy to przede wszystkim:

  • obywatelstwo polskie,
  • niekaralność,
  • dyspozycyjność,
  • empatia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna.

Główne zadania zleceniobiorcy to:

  • zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osoby objętej opieką (sprzątanie pokoju, przygotowywanie posiłków, wykonywanie zakupów, załatwianie spraw urzędowych),
  • opieka higieniczna (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pranie i zmiana bielizny pościelowej),
  • pomoc w podtrzymaniu psychofizycznej kondycji osoby (kontakt z lekarzem, organizowanie wizyt lekarskich w razie potrzeby).

Pozostałe informacje dotyczące zakresu wykonywanego zlecenia, warunków wykonania zlecenia można uzyskać pod numerem telefonu 12 284-09-23 lub 12 250-77-97.