Home Dobry Start

Dobry Start


 

2018.06.08 dobry start-780x379

 

Świadczenie dobry start

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1061) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2018/pozycja/1061

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/1343

 

Świadczenie DOBRY START „300+”przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, aod 1 sierpnia także drogą tradycyjną(w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020r., pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcyod złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkolaoraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.


W dobie epidemii koronawirusa szczególnie zachęcamy do składania wniosków korzystając z drogi elektronicznej, która jest łatwa i dużo szybsza. To m. in. bankowość elektroniczna, portal Emp@tia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.

 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo

 • Bank Pocztowy S.A.

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

 • BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Getin Noble Bank S.A.

 • ING Bank Śląski S.A.

 • mBank S.A.

 • Bank Millennium S.A.

 • Nest Bank S.A.

 • Bank Pekao S.A.

 • SGB-Bank S.A.

Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020r., pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader