Home Dożywianie

Dożywianie

 


 

znaki strona www

 

 WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

 

Dożywianie dzieci w szkole na rok 2021. Posiłek w szkole i w domu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach informuje, że w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dzieci w szkołach na terenie Gminy Biskupice mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole w roku szkolnym 2021. Wnioski przyjmowane są w tutejszym Ośrodku od stycznia 2021 r.

Kryteria dochodowe:

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 792 zł. miesięcznie netto.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Ubiegając się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres od 02.01.2021r. do 25.06.2021 r. wniosek o pomoc należy złożyć w siedzibie GOPS, 32-020 Wieliczka, Trąbki 340

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie z praktyk, stypendia, odcinek renty, odcinek emerytury itp.);

  • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo lub nakaz podatkowy

  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Bardzo Proszę o przekazanie powyższej informacji rodzicom w szkole oraz powieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat ww. formy pomocy udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach, Trąbki 340. Telefon do kontaktu – 12 284-09-23, 12 250-65-11.

Zadanie współfinansowane jest w ramach środków własnych Gminy, oraz dotacji budżetu Wojewody w związku z realizacją programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

 

 

Dokumenty do pobrania w sekcji "Druki" lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach

Poprawiony: piątek, 26 lutego 2021 14:23  

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader