Home

W młodości Power

..

logo1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W młodości POWER!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) i FUNDACJA ”EFEKT MOTYLA” (Partner)

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy,  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-12-0104/19

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 30.11.2020 r.

Projekt „W młodości POWER!” skierowany jest  do 54 osób  w wieku 18-29l.,

wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego / uczących się na obszarze województwa małopolskiego, które nie pracują,
nie kształcą się i nie szkolą – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją PO WER 2014-2020),
w tym osób niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest: zwiększenie do 30.11.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 54 osób (30 kobiet i 24 mężczyzn), w wieku 18-29 lat., wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego / uczących się na obszarze województwa małopolskiego należących do przynajmniej jednej z grup :

 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie (określone według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT, ( weryfikacja na podstawie oświadczenia);

 • rodzice, chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
  (weryfikacja na podstawie oświadczenia);

 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, min. 3 osoby z co najmniej
  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, (weryfikacja na podstawie orzeczenia
  lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);

 • osoby bierne zawodowo, osoby które nie uczestniczą w szkoleniu lub kształceniu
  -tzw. młodzież NEET, (weryfikacja na podstawie oświadczenia);

Masz 18-29 lat i mieszkasz na terenie województwa małopolskiego, nigdzie nie pracujesz, nie uczysz się i chcesz to zmienić?. Zgłoś się do projektu „W młodości POWER!”.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!! 

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  w ramach  indywidualnych spotkań z Doradcą Zawodowym;

 • Innowacyjny Jobcoaching;

 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym (szkolenie wybrane zgodnie ze ścieżką IPD) umożliwiające nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, 

 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;

 • 3- miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego dla 30 UP;

 • 6-miesięczne zatrudnienie subsydiowane dla 12UP.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu (dla 27 UP);

 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla 3 UP);

 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradców zawodowych, coachów, pośredników pracy);

 • Materiały szkoleniowe;

 • Stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych;

 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

 • Catering podczas szkoleń zawodowych;

 • Ubezpieczenie NNW na okres 3-miesięcznych staży;

 • Stypendia stażowe w ramach 3-miesięcznych staży.

 • 6-miesięczne subsydiowane zatrudnienie

Terminy naborów: I tura -VIII 2019r.; II tura -X 2019 r.; III tura -XII 2019r.

Osoba do kontaktu:

Kierownik Projektu – Barbara Bednarczyk: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 533 317 688

 

Wartość projektu: 961 773,38 zł.

Dofinansowanie: 913 684,71 zł.
Wkład własny: 48 088,67 zł.

 

Dołącz do nas i weź udział w projekcie „W młodości POWER!”

 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader